Etusivu » Ratkaisut » Työtuomioistuimen ratkaisuja

Työtuomioistuimen ratkaisuja

19.6.2019
Hyvityssakko
Työehtosopimuksen rikkominen
18.6.2019
Liukuva työaika
Lääkärissä käynti
Soveltamisohje
Työaika
17.6.2019
Edullisemmuussääntö
Kilpailukykysopimus
Lausuntoasia
Työaika
Työajan pidentäminen
17.6.2019
Palkallisen työkyvyttömyysjakson päättymisestä ilmoittaminen
Sairausloma
Työehtosopimuksen tulkinta
Työkyvyttömyys
14.6.2019
Sairastumispäivän työaika
Työaika
Virkaehtosopimuksen rikkominen
Virkaehtosopimuksen tulkinta
14.6.2019
Asiakirjan työehtosopimusluonne
Poliittinen lakko
Työrauha
Työrauhavelvollisuuden laajentaminen
Velvoitemääräys
7.6.2019
Tiedonantovelvollisuus
Tieten rikkominen
Työehtosopimuksen tulkinta
Vuokratyö
7.6.2019
Eläke
Paikallinen sopiminen
Työehtosopimuksen tulkinta
6.6.2019
Työehtosopimuksen yleissitovuus
Valitusasia
6.6.2019
Työehtosopimuksen irtisanominen
 
Julkaistu 24.2.2014