Etusivu » Ratkaisut » Työtuomioistuimen ratkaisuja

Työtuomioistuimen ratkaisuja

28.6.2019
Hyvityssakko
Osoittaminen eri oikeudenkäyntiin
Paikallinen sopiminen
Palkkausjärjestelmä
Työehtosopimuksen muoto
27.6.2019
Lepoaika
Ruokailutauko
Työaika
Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
25.6.2019
Asiallinen ja painava syy
Irtisanomissuoja
Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä
Lojaliteettivelvoite
Työntekijän henkilöön liittyvä irtisanominen
Työsopimuksen irtisanominen
Varoitus
25.6.2019
Kokemuslisä
Lausuntoasia
25.6.2019
Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
25.6.2019
Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
19.6.2019
Hyvityssakko
Työehtosopimuksen rikkominen
18.6.2019
Liukuva työaika
Lääkärissä käynti
Soveltamisohje
Työaika
17.6.2019
Edullisemmuussääntö
Kilpailukykysopimus
Lausuntoasia
Työaika
Työajan pidentäminen
17.6.2019
Palkallisen työkyvyttömyysjakson päättymisestä ilmoittaminen
Sairausloma
Työehtosopimuksen tulkinta
Työkyvyttömyys
 
Julkaistu 24.2.2014