Tuomioistuinharjoittelu

Tuomioistuinharjoittelulla tarkoitetaan käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa lainkäyttötehtäviin perehdyttävää harjoittelujärjestelmää, joka koostuu työharjoittelusta, koulutuksesta ja seurannasta. Tuomioistuinharjoittelijan virkanimike on käräjänotaari.

Harjoitteluaika on vuosi. Harjoittelun voi suorittaa kokonaan käräjäoikeudessa. Toinen mahdollisuus on, että käräjänotaari on ensin kuusi kuukautta käräjäoikeudessa ja jatkaa sen jälkeen harjoitteluaan toiset kuusi kuukautta hovi- tai hallinto-oikeudessa. Hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa käräjänotaari toimii esittelijän tehtävissä.

Tuomioistuinharjoitteluun hakeminen

Tuomarinkoulutuslautakunta ilmoittaa harjoittelupaikat haettaviksi kerran vuodessa. Tuomioistuinharjoitteluun haetaan tuomarinkoulutuslautakunnalle osoitettavalla hakemuksella. Samalla hakemuksella voi hakea useaan eri harjoittelupaikkaan. Haettavat harjoittelupaikat on ilmoitettava hakemuksessa etusijajärjestyksessä.

Kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet

Käräjänotaariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, jolla on lainkäyttötehtävissä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä soveltuvuus oikeudelliseen ratkaisutoimintaan.

Arvioitaessa soveltuvuutta oikeudelliseen ratkaisutoimintaan otetaan huomioon hakijan opintomenestys, opintojen perusteella tai muutoin osoitettu oikeudellinen osaaminen sekä työkokemus. Hakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia voidaan arvioida haastattelemalla.

Pakolliset aineopinnot eri oikeustieteellisten koulutusyksiköiden tutkintotodistuksissa (pdf, 0.8 Mt)

Tuomarinvakuutus

Ennen harjoittelun alkamista käräjänotaarin on annettava tuomarinvakuutus käräjäoikeudessa.

Varatuomarin arvonimi

Tuomarinkoulutuslautakunta myöntää varatuomarin arvonimen kirjallisesta hakemuksesta sen jälkeen, kun käräjänotaari on osallistunut tuomioistuinharjoittelusta annetussa laissa sanottuun koulutukseen ja suorittanut loppuun kaikki hänelle uskotut tehtävät. Hakemukseen on liitettävä todistus suoritetusta harjoittelusta.


 
Julkaistu 10.1.2018