Tuomioistuinharjoittelu

Tuomioistuinharjoittelulla tarkoitetaan lainkäyttötehtäviin perehdyttävää harjoittelujärjestelmää, joka koostuu työharjoittelusta, koulutuksesta ja seurannasta. Tuomioistuinharjoitteluun kuuluu kaksi kuuden kuukauden pituista harjoittelujaksoa. Harjoittelu voi tapahtua joko kokonaan käräjäoikeudessa tai osittain hovi- tai hallinto-oikeudessa, jolloin ensimmäisen käräjäoikeudessa suoritettavan kuuden kuukauden jakson jälkeen toinen jakso suoritetaan hovi- tai hallinto-oikeudessa.

Tuomioistuinharjoitteluun hakeminen

Tuomarinkoulutuslautakunta huolehtii harjoittelupaikkoja koskevan valtakunnallisen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä vuosittain, sekä harjoittelijoiden valinnasta ja nimittämisestä. Katso haku- ja valintamenettelystä lähemmin tuomarinkoulutuslautakunnan verkkosivuilta (linkki sivun oikealla palstalla).

 
Julkaistu 26.3.2018