Valtakunnanoikeus

Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Lisäksi valtakunnanoikeus käsittelee tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskevan syytteen.

Oikeudenkäynti valtakunnanoikeudessa

Puheenjohtaja kutsuu valtakunnanoikeuden koolle, kun päätös syytteen nostamisesta on saapunut hänelle. Syytteen nostamisesta valtakunnanoikeudessa ministerivastuuasioissa päättää eduskunta perustuslakivaliokunnan kannanoton perusteella. Syytettä valtakunnanoikeudessa ajaa valtakunnansyyttäjä. Oikeuskansleri tai oikeusasiamies voi kuitenkin ajaa syytettä korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan. Yksityinen kansalainen ei voi saada asiaa vireille valtakunnanoikeudessa. Asia käsitellään valtakunnanoikeudessa soveltuvin osin kuten rikosasia. Valtakunnanoikeuden tuomioon ei saa valittamalla hakea muutosta.

Valtakunnanoikeuden jäsenet

Valtakunnanoikeuteen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä sekä viisi eduskunnan valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

 • Puheenjohtaja, presidentti Timo Esko, korkein oikeus
 • Varapuheenjohtaja, presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus
 • Presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus
 • Presidentti Pertti Nieminen, Itä-Suomen hovioikeus
 • Presidentti Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus

Eduskunnan valitsemat jäsenet 1.1.2016 - 31.12.2019

 • oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Markus Lohi
  (varajäsenenään varatuomari Timo Reina)
 • oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Eeva-Maria Maijala
  (varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Seija Turtiainen)
 • oikeustieteen tohtori Lasse Lehtinen
  (varajäsenenään varatuomari Matti Torvinen)
 • varatuomari, asianajaja Sampsa Kataja
  (varajäsenenään valtiotieteiden tohtori, johtaja Teija Tiilikainen)
 • kansanedustaja Tuula Haatainen
  (varajäsenenään kansanedustaja Ilkka Kantola)

Yhteystiedot

Riitta Saastamoinen, sihteeri, puhelin 029 56 40101, sähköposti riitta.saastamoinen(at)oikeus.fi

 
Julkaistu 9.5.2019