Lediga arbetsplatser

Lediga juristtjänster vid domstolarna

2 määräaikaista hovioikeudenneuvoksen (T12) virkasuhdetta Helsingin hovioikeudessa
Helsingfors hovrätt (Sista ansökningsdag: 7.11.2019)
Ett tjänsteförhållande som tingsdomare för viss tid T 13
Västra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 5.11.2019)
En tjänst som tingsdomare T 11
Västra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 4.11.2019)
Två tjänsteförhållanden för viss tid som förvaltningsrättsdomare löneklass T13
Helsingfors förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag 30.10.2019)
Sex (6) tjänsteförhållanden för viss tid som förvaltningsrättsdomare löneklass T11
Helsingfors förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag 30.10.2019)
Stämningsman
Ålands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 25.10.2019)
En tingsdomarstjänst T11 vid Helsingfors tingsrätt
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 27.12.2018)
En tingsdomarstjänst T13 vid Helsingfors tingsrätt
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 21.12.2018)
2 hallinto-oikeustuomarin (T11) virkasuhdetta määräajaksi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Sista ansökningsdag 18.3.2015)

Andra lediga arbetsplatser vid domstolarna

 
Publicerad 13.9.2019