Ändringar i tingsrättsnätverket 1.1.2019

I strukturreformen minskar antalet tingsrätter från nuvarande 27 till 20 tingsrätter. I samband med lagändringen görs också några ändringar som gäller ordnandet av tingsrätternas verksamhet och rättegångsförfarandet.

Genom reformen sammanslås

  • Esbo tingsrätt och Västra Nylands tingsrätt till Västra Nylands tingsrätt,
  • Mellersta Österbottens tingsrätt och Österbottens tingsrätt till Österbottens tingsrätt,
  • Uleåborgs tingsrätt och Ylivieska-Brahestads tingsrätt till Uleåborgs tingsrätt,
  • Kemi-Torneå tingsrätt och Lapplands tingsrätt till Lapplands tingsrätt,
  • de södra kommunerna i Hyvinge tingsrätts domkrets (Hyvinge och Nurmijärvi) och Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter till Östra Nylands tingsrätt och
  • de nordliga kommunerna i Hyvinge tingsrätts domkrets (Hausjärvi, Loppi och Riihimäki) och Egentliga Tavastlands tingsrätt till Egentliga Tavastlands tingsrätt.

När reformen träder i kraft överförs ett ärende som inletts vid en tingsrätt som dras in till den tingsrätt som efter reformen ska behandla ärendet i fråga. Ärenden som inletts vid Hyvinge tingsrätt överförs antingen till Östra Nylands tingsrätt eller till Egentliga Tavastlands tingsrätt för behandling, i huvudsak enligt nämnda kommunindelning.

Domkretsar

Domkretsindelningen följer i huvudsak landskapsindelningen. Ändringarna i tingsrättsnätverket påverkar också hovrättsdomkretsarna och hos vilken hovrätt ändring i avgöranden som en tingsrätt meddelat söks. De ovan nämnda nordliga kommunerna i Hyvinge tingsrätts domkrets överförs från Helsingfors hovrätts domkrets till Åbo hovrätts domkrets. Nuvarande Västra Nylands domkrets överförs från Åbo hovrätts domkrets till Helsingfors hovrätts domkrets.

Verksamhetsställen

Antalet verksamhetsställen för tingsrätterna minskar från nuvarande 57 till 36. Tingsrättsorterna är Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Mariehamn, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo. Utöver de ovan nämnda tjugo administrativa kanslierna ska separata kanslier fortsättningsvis finnas på fyra orter och sammanträdesplatser på tolv orter. De separata kanslierna finns i Hyvinge, Karleby, Kemi och Ylivieska. Sammanträdesplatserna ska fortfarande finnas i Borgå, Enare (Ivalo), Kauhava, Kittilä, Kuusamo, Nurmes, Nyslott, Raseborg, Raumo, Salo, Sodankylä och Utsjoki.

Kanslier och sammanträdesplatser som dras in

Till följd av reformen dras kansliet in på tolv orter. Tre av de administrativa kanslierna (Borgå, Träskända och Raseborg) och nio av de övriga kanslierna (Brahestad, Idensalmi, Imatra, Kotka, Kuusamo, Lojo, Nyslott, Sodankylä och Varkaus) dras in. På många ställen förblir lokalerna i tingsrättens användning under den övergångsperiod som beror på lokalarrangemang. Tingsrätten kan då ordna sammanträden i de lokaler som tingsrätten använder också i de fall där ingen sammanträdesplats blir kvar på orten. Nuvarande uppskattning är att en stor del av lokalarrangemangen ska vara klara 2020 - 2022.

Dessutom ska 14 sammanträdesplatser dras in: Alajärvi, Alavo, Jakobstad, Kauhajoki, Kemijärvi, Kimitoön, Kristinestad, Kuhmo, Kyrkslätt, Nystad, Pieksämäki, Pudasjärvi, Suomussalmi och Torneå. Största delen av indragningarna sker den 1 januari 2019.

Tingsrätterna informerar för egen del om hur ändringarna påverkar verksamheten och behandlingen av ärenden.

Ytterligare information:
Jyrki Määttä, projektchef, tfn 02956 49743

Lag om ändring av domstolslagen Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar 1025/2017 Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser Bilaga Tingsrätternas domkretsar 1.1.2017.pdf (pdf, 0.36 Mt) Bilaga: Tingsrätternas domkretsar fr.o.m. 1.1.2019 (pdf, 0.62 Mt)
 
Publicerad 19.11.2018