Domarförslagsnämndens sammansättning

Domarförslagsnämndens sammansättning under tiden 1.10.2018-14.5.2020

(ersättarna inom parentes)

Ordförande

justitierådet Tatu Leppänen, högsta domstolen
(justitierådet Marjut Jokela, högsta domstolen)

Vice ordförande

justitierådet Riitta Mutikainen, högsta förvaltningsdomstolen
(justitierådet Outi Suviranta, högsta förvaltningsdomstolen)

Ledamöter

hovrättspresident Mikko Könkkölä, Helsingfors hovrätt
(hovrättspresident Tapani Vasama, Vasa hovrätt)

överdomare Ann-Mari Pitkäranta, Tavastehus förvaltningsdomstol
(överdomare Liisa Heikkilä, Helsingfors förvaltningsdomstol)

lagman Daniel Allén, Österbottens tingsrätt
(lagman Tuula Lehto, Egentliga Tavastlands tingsrätt)

hovrättslagman Asko Nurmi, Åbo hovrätt

tingsdomare Hanna Paronen, Päijänne-Tavastlands tingsrätt
(tingsdomare Marjatta Berg, Helsingfors tingsrätt)

förvaltningsrättsdomare Maarit Lindroos, Helsingfors förvaltningsdomstol
(förvaltningsrättsdomare Hannamaija Falck, Åbo förvaltningsdomstol)

marknadsrättsdomare Sami Myöhänen, Marknadsdomstolen
(lagman vid försäkringsdomstolen Aija Peltola, Försäkringsdomstol)

advokat Riitta Leppiniemi, Esbo
(advokat Antti Vainio, Nyslott)

statsåklagare Leena Metsäpelto, Riksåklagarämbetet
(statsåklagare Jorma Äijälä, Riksåklagarämbetet)

professor Tuula Linna, Helsingfors universitet
(professor Matti Tolvanen, Östra Finlands universitet).

Sekreterare i domarförslagsnämnden är tingsdomare Erja Kalske-Haikonen.

 
Publicerad 5.10.2018