Årsberättelser

Domarförslagsnämnden sammanställer årligen en berättelse över sin verksamhet under kalenderåret. Berättelsen publiceras på finska på nämndens webbplats (Vuosikertomukset). Berättelsen ingår ett sammandrag på svenska.

 
Publicerad 23.10.2013