Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

3.4.2020
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny behandling av ärendet – Beslutets slutsats – Behovet av tydlighet – Beslutets laga kraft – Rättskraft
2.4.2020
Beskattning av näringsverksamhet – Koncernbidrag – Krav på inhemskt bolag – Tolkning av EU:s grundfördrag – Etableringsfrihet – Avdrag av förlust - Tidsperiod för att avdra förlust
2.4.2020
Beskattning av näringsinkomst – Internprissättning – Ignorera finansieringsarrangemangs konstruktion – Investera fordringar som apportegendom – Finansieringsbolag – Omdefiniering av affärstransaktion – Identifiering av affärstransaktioner
2.4.2020
Beskattning av näringsinkomst – Internprissättning – Försäljning av färdiga produkter – Försäljningsbolags förlustbringande verksamhet – Kostnadsplusmetoden – Nettomarginalmetoden – Val av part att testas
2.4.2020
Miljötillstånd – Industriutsläppsdirektivet – Nya BAT-slutsatser – Översyn av tillstånd – Natura 2000-område – Behovet av en Natura-bedömning
 
Publicerad 10.2.2014