Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

25.6.2019
Handlingsoffentlighet – Tidpunkt för bedömning av offentligheten – Omfattningen av ett statsbolags företagshemlighet – Tystnadsplikt inom advokatverksamhet – Offentlighet gällande uppgifter om ett bolags styrelsearbete – Promemoria över granskningen – Utredning av derivatansvaren
25.6.2019
Fastighetsskatt – Skatteprocent – Byggnad för stadigvarande boende – Byggnadshelhet – Självständig separat byggnad – Tredimensionellt delad besittning
 
Publicerad 10.2.2014