Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

14.10.2019
Personlig inkomst eller inte – Näringsinkomst – Inkomstens skattepliktighet – Överlåtelse av aktier – Affärsförmögenhet – Anläggningstillgångsaktie – Universalsuccession – Fission – Överlåtelse som görs av övertagande företag
11.10.2019
Pakkokeino - Vangitseminen – Muutoksenhaku
Tutkintavankeus
11.10.2019
Tuomion perusteleminen - Jutun palauttaminen
11.10.2019
Sametingsval – Upptagning i vallängd – Avslag på rättelseyrkande – Rätt att få ett motiverat beslut – Ändringssökande
 
Publicerad 10.2.2014