Domstolspraktik

Med domstolspraktik avses ett praktiksystem vars avsikt är att ge insikt i rättskipningsuppgifter. Praktiksystemet omfattar arbetspraktik, utbildning och uppföljning. Till domstolspraktiken hör två sex månaders praktikperioder. Praktiken kan utföras helt och hållet vid en tingsrätt eller delvis vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol, varvid den första sexmånadersperioden ska utföras vid en tingsrätt och den andra kan utföras vid en hovrätt eller en förvaltningsdomstol.

Ansökan till domstolspraktik

Domarutbildningsnämnden genomför årligen ett riksomfattande centralt ansökningsförfarande för praktikplatser samt urval och utnämning av praktikanter. För mer information om ansöknings- och urvalsförfarandet, se domarutbildningsnämndens webbplats (länk i högra spalten på sidan).

 
Publicerad 26.3.2018