Koronavirusa váikkuhusat bággobearrama doaimmaide

Dán siiddus gávnnat dieđuid mot koronavirusepidemiija váikkuha bággobearrama doaimmaide.

Amma it boađe virgedoaimmahahkii juos leat buohcci dahje dus leat dávdamearkkat. Muitte maiddái giehtahygieniija.

Bággobearranvirgedoaimmahagaid siidodoaibmabáikkiin oažžu bálvalusa áigevárremiin. Áigeguovdilis dieđut gávdnojit doaibmabáikki oktavuođadieđuin.

Bággobearran doaibmá spiehkastatdiliinge gustojeaddji láhkaásaheami mielde. Lassedieđuid oažžu vástideaddji bággobearris.

Bággobearrama láhkaásaheapmái gaskaboddosaš nuppástusat koronavirusepidemiija geažil 1.5. rájes

Koronavirus vaikuttâs olgospeerrâm tooimân

Taan siijđost tun kaavnah tiäđu koronavirusepidemia vaikuttâsâst olgospeerrâmlájádâs tooimân.

Ele puáđi toimâttâhân, jis lah pyeccee tâi tust láá tavdâmeerhah. Mušte meid kietâhygienia.

Olgospeerrâmvirgáduvâi sijđotoimâsoojijn uážžu palvâlus, ko väärrid ääigi. Ääigitásásiih tiäđuh kávnojeh toimâsaje ohtâvuotâtiäđuin.

Olgospeerrâm tuáimá spiekâstâhtiileest-uv vyeimist orroo lahâasâttem mield. Lasetiäđuid uážžu västideijee olgospeerrâmulmust.

Olgospeerrâm lahâaasâtmân koronavirusepidemiast šaddee koskâpuddâsiih nubástusah 1.5 rääjist

Koronaviruuzz vaaiktõs åålǥasmettummuž tuåimmjummša

Tän seeidast kaaunak teâđ koronavirusepidemia vaaiktõõzzâst åålǥasmetteemstroiʹttel tuåimmjummša.

Jiõk tâma puäʹđ konttra, ko leäk puõcci leʹbe tuʹst lie oudldõõzz. Muuʹšt ǩiõtthygienia še.

Åålǥasmetteemkonttri čårrtuåimmpaaiʹǩin vuäǯǯ kääzzkõõzz äiʹǧǧvaʹrrjummšin. Ääiʹjtässʼsa teâđ käunnʼje tuåimmpääiʹǩ õhttvuõtt-teâđain.

Åålǥasmettummuš tuäimm čoʹrstemvuõʹjjin še viõǥǥâst åårrai lääʹjjšiõttummuž mieʹldd. Lââʹssteâđ vuäǯǯ vaʹstteei åålǥasmetteemoummust.

Åålǥasmettummuž lääʹjjšiõttummša kõskkpoddsa muttâz 1.5. looǥǥeeʹl koronavirusepidemia diõtt


 
Julkaistu 8.5.2020