Asunto-osake, 2h+k, 54 m², Oulun keskustassa

Myydään

Asunto-osakeyhtiö Välipala -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet numerot 28887-30209, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B9 (2h+k, 54 m²) osoitteessa Kajaaninkatu 24 B 9, 90100 OULU

Kohteesta järjestetään nettihuutokauppa internetsivustolla www.huutokaupat.com ajalla 28.11.-17.12.2019

Tarkemmat tiedot kohteesta ilmenevät myyntiesitteestä liitteineen.

Lisätiedot ja tarjousten tekeminen
https://huutokaupat.com/1623021

Avautuu uuteen ikkunaanTiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Eila Ranta p. 029 56 29144

Esittely
Tiistaina 10.12.2019 klo 14:00-14:30, sekä tarvittaessa sopimuksen mukaan.

Tiedustelut
Kihlakunnanulosottomies Sirpa Myllyoja, puh. 029 56 29114, 040-501 8156


Myyntiehdot

Tarjousten esittämistapa
Kohde tarjotaan ostettavaksi nostotarjouksin www.huutokaupat.com- sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy tiistaina 17.12.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Vähimmäiskorotus
100 euroa.

Alin hyväksyttävä tarjous

Alin hyväksyttävä tarjous sisältää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, mikäli se alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Lisäksi ulosoton hakijalla on oikeus kieltää myynti, jos korkein tarjous ei peitä hänen etuoikeussaatavaansa.

Maksuehdot
Ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiiirtona ulosottolaitoksen virkavaraintilille Pohjola Pankki FI61 5000 0120 3927 16.Kun suoritus näkyy ulosottolaitoksen virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.- käsiraha Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.- maksuaika Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Koko kauppahinnalle peritään myönnetyltä maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen korko (0%).

Ostajan vastattavaksi siirtyvät velvotteet ja oikeudet

Vastuu yhtiölainaosuuksista:
Ostaja vastaa asunto-osakeyhtiölle huoneistoon kohdistuvista yhtiölainaosuuksista. Isännöitsijäntodistuksen 24.10.2019 mukaan huoneistoon kohdistuu yhtiölainosuutta yhteensä 4.025,90 € (saldo per 30.06.2019).

Vastuu maksamattomista yhtiövastikkeista:
Ostaja vastaa asunto-osakeyhtiölle (edellisen omistajan ohella) edellisen omistajan laiminlyömistä yhtiövastikkeista, mutta kuitenkin enintään määrällä, joka on yhtiövastikkeen yhteenlaskettu määrä siltä kuukaudelta, jona omistusoikeus siirtyy, ja sitä välittömästi edeltävältä viideltä kuukaudelta.

Asunto-osakeyhtiön hallinassa olevan huoneiston hallinnan saaminen:
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksellä 29.06.2018 huoneisto on päätetty ottaa asunto-osakeyhtiön hallintaan kolmeksi vuodeksi 05.08.2018 alkaen. Ostaja saa osakehuoneiston hallintaansa asunto-osakeyhtiöltä vasta, kun hän on maksanut asunto-osakeyhtiölle kaikki huoneistoon kohdistuvat maksamattomat vastikkeet, käyttöoikeusmaksut ja huoneiston hallintaanottokulut. Isännöitsijäntodistuksen 24.10.2019 mukaan huoneistoon kohdistuu maksamattomia vastikkeita, käyttöoikeusmaksuja ja huoneiston hallintaanottokuluja yhteensä 3.858,03 € (saldo per 31.10.2019).

Mahdollinen asunto-osakeyhtiön hallinnassa olevaa huoneistoa rasittava huoneenvuokraoikeus:
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksellä 29.06.2018 huoneisto on päätetty ottaa asunto-osakeyhtiön hallintaan kolmeksi vuodeksi 05.08.2018 alkaen. Ulosottomies ei ole saanut selvyyttä siitä, onko kyseinen huoneisto tällä hetkellä annettuna vuokralle asunto-osakyhtiön toimesta. Mikäli asunto-osakeyhtiö olisi antanut tai antaisi huoneiston vuokralle, vuokraoikeuden sitovuus uutta omistajaa kohtaan määräytyisi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan. Vuokralaisen oikeus pitää osakehuoneistoa hallinnassaan päättyy kuitenkin ilman irtisanomisaikaa viimeistään silloin, kun osakehuoneiston yhtiön hallintaanottoaika päättyy, riippumatta siitä, mitä vuokrasuhteen kestosta on sovittu. Asunto-osakeyhtiön tulee käyttää vuokratuloja hallintaanottokuluihin, vastike- ja käyttöoikeusmaksurästeihin sekä hallinnassaoloaikana erääntyviin vastikkeisiin. Asunto-osakeyhtiö tilittään mahdollisen ylijäämän osakkeenomistajalle.

Muut tiedot
Varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta sekä ostajan vastattavaksi mahdollisesti siirtyvistä yhtiölainaosuudesta ja vastikerästeistä, ellei ostajaa ole vapautettu varaisiirtoveron maksamisesta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.

Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, ulosottomiehelle on esitetty selvitys varainsiirtoveroilmoituksen tekemisestä ja varainsiirtoveron maksamisesta (tai siitä vapautumisesta), myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle kauppakirjan. Osakekirja luovutetaan ostajalle tai ostajan määräämälle taholle kauppakirjan luovuttamisen yhteydessä.

Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat myynnissä.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Lunastusoikeus:
Saatuaan omistusoikeuden asunto-osakkeeseen, ostajan tulee asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan ilmoittaa siitä viipymättä kirjallisesti asunto-osakeyhtiön hallitukselle sekä samalla esittää joko osakekirja tai muu luetetettava selvitys omistuksen siirrosta. Jos ostaja on muu kuin kyseisen asunto-osakeyhtiön osakas, asunto-osakeyhtiön hallituksella (ensisijainen lunastusoikeus) ja osakkeenomistajilla (toissijainen lunastusoikeus) on oikeus lunastaa osake ostajalta. Hallituksen lunastusaika on 15 päivää siitä, kun siirrosta on ilmoitettu hallitukselle. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti asunto-osakeyhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Lunastushinta on osakkeen myyntihinta. Lunastajan on suoritettava lunastushinta ostajalle kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksensa tekemisestä.

Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myynnistä tai myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 4.3 Mt)
»
(pdf, 74 Kt)
»
(pdf, 141 Kt)
»
(pdf, 132 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 29.11.2019