Keskeneräinen vapaa-ajan kiinteistö Äänekosken Sumiaisissa

Myydään www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 13.05.2020 - 07.06.2020 kello 18.00 järjestettävän tarjousmenettelyn perusteella

Kohdenro 1912527

Kohde: Kiinteistö 992-461-6-191 Kivilampi, Äänekoski

Esittely: 28.05.2020 kello 14.00. Esittelyyn on ilmoittauduttava etukäteen. Esittelyä ei järjestetä, mikäli ilmoittautuneita ei ole

Tiedustelut: Johtava kihlakunnanvouti Iivari Järvinen puhelin 02956 26798, 050-3003927

Myyntiehdot: Sitovat tarjoukset esitetään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä. Osallistuminen edellyttää kirjautumista huutokaupat.comiin. Tarjousaika 13.05.2020 - 07.06.2020 kello 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä järjestelmän hyväksymä korkein tarjous. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottovirasto voi harkintansa mukaan keskeyttää myynnin tai jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa. Ulosottomies varaa itselleen huutokaupat.com huutokauppaehtoja pidemmän ajan vastata tarjoukseen.

Ostajan on heti ulosoton ilmoitettua tarjouksen hyväksymisestä suoritettava käsirahana 5000 euroa kauppahinnasta ulosottoviraston virkavaraintilille. Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa kuusi viikkoa kauppapäivästä. Myönnetyltä maksuajalta peritään viitekoron mukainen korko koko kauppasummalle.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ostaja saa omistusoikeuden omaisuuteen sekä kauppakirjan, kun kauppahinta on maksettu ja myynti on tullut lainvoimaiseksi.

Ostaja on velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron.

Ostajalla on oikeus saada virka-apua häädön toimittamiseen, jos velallinen käyttää myytyjä tiloja tai säilyttää tiloissa omaisuutta sen jälkeen, kun ostaja on maksanut kauppahinnan. Häädön toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä ulosottokaaren 7 luvun 1-8 §:ssä säädetään. Häädöstä mahdollisesti aiheutuvat täytäntöönpanokulut tulevat ostajan vastattavaksi.

Iivari Järvinen
johtava kihlakunnanvoutiLiitetiedostot

»
(pdf, 2.5 Mt)
»
(pdf, 110 Kt)
»
(pdf, 95 Kt)
»
(pdf, 116 Kt)
»
(pdf, 477 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 28.10.2019  Päivitetty 13.5.2020