Maataloustraktori / Jordbrukstraktor New Holland TS 100-618-25-4X4/36, käyttöönotto / ibruktagning 11.07.2003

Traktori
Maataloustraktori
Merkki ja malli: New Holland TS 100-618-25-4X4/236
Rekisterinumero: 434-AAG
Käyttöönotto: 11.07.2003
Valmistenumeron loppuosa: 65B
Mittarilukema: n. 6000h
Polttoaine: Diesel
Iskutilavuus: 4980
Suurin nettoteho: 71
Omamassa: 4650
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa: 7500
Teknisesti suurin sallittu kokonaismassa: 7500
Nestetoimiset jarrut
Huolto tehty viimeksi keväällä 2017
Ilmastointi
Jousitteinen etukuormaaja Solid 140 lisähydruliikalla.

Kohde myydään www.huutokaupat.com-internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 15.12.2017 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa.Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava koko kauppasumma Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottoviraston virkavaraintilille FI 87 5000 0121 5004 73.

Arvonlisävero 24% maksettava kauppahinnan lisäksi.

Traktor
Jordbrukstraktor
Märke och modell: New Holland TS 100-618-25-4X4/236
Registernummer: 434-AAG
Ibruktagning: 11.07.2003
Tillverkningsnumrets sista del: 65B
Mätarställning: ca 6000 t
Bränsletyp: Diesel
Slagvolym: 4980
Största nettoeffekt: 71
Egenmassa: 4650
Största tillåtna helhetsmassa i vägtrafik: 7500
Största Tillåtna teknisk helhetsmassa: 75
Luftkonditionering
Frontlastare Solid 140 med fjädring
och extra hydraulik-uttag
Service gjord senast våren 2017

Objektet säljs på huutokaupat.com internetsida på nätauktion.Nätauktionen upphör 15.12.2017 kl 13.00 eller tre minuter efter senast angivna godtagna anbud. Utmätningsmannen förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta det högsta givna budet i auktion. Utsökningsverket ansvarar inte för funktionen i servicegivarens system. Den som gett det högsta anbudet skall efter godkännandet genast erlägga hela betalningen till Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten tjänstemedelskonto FI 87 5000 0121 5004 73.

Mervärdeskattu 24% tillkommer pä priset

Linkki / Länk: https://huutokaupat.com/fi/v/627901

Liitetiedostot

»
(pdf, 670 Kt)
»
(pdf, 670 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 1.12.2017