Ulosmitattu kiinteistö maatilojen talouskeskusten korttelialueelta, Forssan Pilvenmäestä, Forssa

Myydään

HUOM! Liite "Asemakaavapiirros" päivitetty 02.09.2020 kello 15.20. Liitteeseen lisätty kaavamerkintöjen koodien selitesivu.

Myydään ulosmitattu kiinteistö maatilojen talouskeskusten korttelialueelta, Forssan Pilvenmäestä.

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 02.09.-02.10.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 02.10.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Tarkemmat tiedot myyntiesitteestä.

Myyntikohteen sivulle https://huutokaupat.com/2133278/myydaan-ulosmitattu-kiinteisto-maatilojen-talouskeskusten-korttelialueelta

Näyttö: Kohteeseen voi käydä tutustumassa omatoimisesti.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Pekka Kankaanpää puhelin 029 562 4708

Myyntiehdot

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (ulosottokaari 5 luku 76 §) nettihuutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 02.09. - 02.10.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 02.10.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ostaja on velvollinen hakemaan saannolleen lainhuudon kuuden kuukauden kuluessa kaupasta. Ostajan on maksettava kauppahinnan mukaan määräytyvä varainsiirtovero (4 %), ellei ostajaa ole siitä vapautettu. Varainsiirtovero maksetaan veroviranomaiselle.

Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Kiinnostuneita kehotetaan tutustumaan huolellisesti myyntiesitteeseen ja liitteisiin.

Tarkemmat myynti- ja maksuehdot myyntiesitteessä liitteineen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 253 Kt)
»
(pdf, 1.2 Mt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 37 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 2.9.2020