Ulosmitattu metsäinen kiinteistö Porin kaupungin Noormarkun alueella, Kalajärven rannalla

Linkki huutokaupat.com kohde nro 1901736

Myydään

Ulosmitattu metsäinen kiinteistö Porin kaupungin Noormarkun alueella, Kalajärven rannalla
Kiinteistötunnus 609-465-3-2 (Kalahuhta)
Pinta-ala 5,900 ha

Esittely

Omatoiminen tutustuminen kohteeseen
Kihlakunnanulosottomies Esa Väliviita puhelin 0505612023

Myyntiehdot

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 11.05.2020 - 07.06.2020 välisenä aikana Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 07.06.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen. Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen. Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Ostajan on viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20 % osuus kauppahinnasta, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha tai siihen rinnastuva maksuväline ja vakuus. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16 käyttäen viitettä RF97 3765 8000 0192 09 hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa enintään 20.07.2020 saakka. Ellei kauppahintaa makseta kokonaan viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Viitekorko on tällä hetkellä 0 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään 20.07.2020, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7 %.

Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa, kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta.

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.1 Mt)
»
(pdf, 27 Kt)
»
(pdf, 1.7 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 7.5.2020  Päivitetty 11.5.2020