Rivitalohuoneisto Palokassa Jyväskylässä

Myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä

Asunto Oy Ollilan Aurinkorinne 1:n osakkee nrot 5091-5660, jotka oikeuttavat hallitsemaan 57 m²:n kaksiota os. Martikaisentie 14 B 11, Jyväskylä

Linkki myytävään kohteeseen:

Kohdenro 1159443

Esittely: 15.1.2019 kello 15.00-15.30 ja 28.1.2019 kello 15.00-15.30
Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Marjut Muttilainen, puh. 02956 26785 tai 050 300 3944

Tarjoukset on tehtävä internetissä www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä. Osakkeeseen kohdistuvat taloyhtiön rästit eivät sisälly tehtyyn tarjoukseen vaan tulevat kauppasummaan päälle. Tarjousaika päättyy 31.1.2019 kello 19.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. UIosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen myynnissä. Ulosottovirasto voi harkintansa mukaan keskeyttää myynnin tai jatkaa tarjousten tekemisen määräaikaa.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Ulosottovirasto pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppasumman sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 10.000 euroa ulosottolaitoksen virkavaraintilille.

Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 5.3.2019 asti. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään 5.3.2019, tämän jälkeen peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on suoritettu.

Maksuaikaa käytettäessä koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n mukaista korkoa koko maksuajalta kauppapäivästä lukien. (Korko tällä hetkellä 0 % 31.12.2018 saakka.)

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä.

Satu Huttunen
kihlakunnanvoutiLiitetiedostot

»
(pdf, 270 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 21.12.2018  Päivitetty 28.12.2018