Kiinteistön vuorkaoikeus rakennuksineen Kiuruvedellä

Kohde: Kiuruveden kaupungissa, asemakaava-alueella sijaitseva kiinteistön vuokraoikeus rakennuksineen, kiinteistötunnus 263-405-19-237-L79. Kohteen pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,1000 ha, ja sillä sijaitsee v. 1979 rakennettu asuinrakennus ja puuliiteri. Kiinteistö on liitetty Savon Voima Oyj:n sähkö- ja kaukolämpöverkkoon, sekä Kiuruveden kaupungin vesi- ja viemäröintiverkostoon. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä

Kohde myydään osoitteessa https://huutokaupat.com/kohde 1543334

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupt.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 06.11.2019 kello 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on
tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun
maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa
ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen

Kauppahinta maksetaan viivytyksettä tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen.

TAI

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 4 viikkoa myyntipäätöksen päiväyksestä lukien. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ostajan on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.3 Mt)
»
(pdf, 124 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.10.2019  Päivitetty 15.10.2019