Omakotitalokiinteistö Ikaalisten Kivakkalassa

Myydään ulosottomiehen toimittamalla nettihuutokaupalla Ikaalisten Kilvakkalan kylässä sijaitseva Huvikumpu- niminen tila (kiinteistötunnus 143-416-8-81) sillä olevine rakennuksineen ja sähköliittymineen.

Kiinteistöllä on alunperin 1952 rakennettu ja myöhemmin laajennettu 1½-kerroksinen omakotitalo, sekä ns. pihamökki.

Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 6.3.2018 kello 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Linkki myyntikohteeseen huutokaupat.com -sivustolla: https://huutokaupat.com/fi/v/745029

Esittely: Erikseen sovittavana ajankohtana.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Anne Niinihuhta, puh. 029 562 3865, 040 580 7363.

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa ja tarjoukset esitetään nostotarjouksin kyseisillä sivuilla.

Tarjousten jättämisen määräaika päättyy 06.03.2018 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden milloin tahansa keskeyttää myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Loppukauppahinnalle annetaan tarvittaessa eri pyynnöstä maksuaikaa 06.04.2018 asti.

Ellei kauppahintaa makseta kokonaan tarjouksen hyväksymisen jälkeen, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla UK 5:76 §:n mukaisella vapaalla nettimyynnillä Huutokaupat.com -sivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Omaisuus myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on. Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan hyvin kohteeseen, myyntiesitteeseen ja sen liitteenä oleviin asiakirjoihin.

Ulosottovalitus myyntiin liittyvästä myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myynnistä tehtävään pöytäkirjaan.

Tarkemmat tiedot myyntikohteesta ja myyntiehdoista kohteesta laaditussa myyntiesitteessä liitteineen.

Myyntiesitettä on päivitetty 14.2.2018, korjattu tieto kaavoitukseen liittyen; Kiinteistön alueella on voimassa oleva yleiskaava.

Liitetiedostot

»
(pdf, 125 Kt)
»
(pdf, 99 Kt)
»
(pdf, 490 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 13.2.2018  Päivitetty 14.2.2018