Ajettava ruohonleikkuri Etesia 25

Myydään nettihuutokaupalla ruohonleikkuri Porvoossa

Myytävä omaisuus: Ajettava ruohonleikkuri Etesia 25

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Joakim Brinkas p.050 4004 397
Tarkemmat tiedot: Myyntiesite ja kuvat

Esittely: Sopimuksen mukaan

Myyntiehdot: Kohde myydään huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 07.06.2020 kello 18.00 tai 3 minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava tilisiirtona koko
kauppasumma Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottoviraston virkavarain tilille.

Muut tiedot: Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ostaja vastaa tarjouksestaan: korkeimman
hyväksytyn tarjouksen tehnyt ostaja, joka ei maksa kauppahintaa, voi joutua ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvastuuseen.

Muutoksenhaku: Ulosottovalitus huutokauppaan liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa huutokaupasta lukien. Valitusosoitus liitetään huutokaupasta tehtävään pöytäkirjaan.

Porvoossa 20.05.2020

Joakim Brinkas, kihlakunnanulosottomies
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto
Porvoon toimipaikka
Liitetiedostot

»
(pdf, 20 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 20.5.2020