Metsäkiinteistö 7,773 ha Yli-Ii, Oulu

Myydään

Oulun Yli-Iissä sijaitseva Harjupäkkilä 2 -niminen kiinteistö, jonka kiinteistötunnus on 564-421-3-2. Kiinteistön maapinta-ala on 7,773 ha.

Tarkemmat tiedot kohteesta käyvät ilmi myyntiesitteestä liitteineen.

Kohteesta järjestetään nettihuutokauppa internetsivustolla www.huutokaupat.com ajalla 06.-28.02.2019

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Jouni Uhre 040-541 8037

Lisätiedot ja tarjousten tekeminen osoitteessa:
https://huutokaupat.com/1216708

Myyntiehdot

Tarjousten esittämistapa
Kohde tarjotaan ostettavaksi nostotarjouksin www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 28.02.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Vähimmäiskorotus
100 euroa

Alin hyväksyttävä tarjous
Alin hyväksyttävä tarjous sisältää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, mikäli se alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.


Maksuehdot
Nettihuutokaupan päätyttyä ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiirtona ulosottolaitoksen virkavaraintilille Pohjola Pankki FI61 5000 0120 3927 16. Kun suoritus näkyy ulosottolaitoksen virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.

- käsiraha
Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.

- maksuaika
Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Koko kauppahinnalle peritään myönnetyltä maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen korko (0%).

Muut tiedot
Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.

Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle kauppakirjan.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myynnistä tai myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 2.1 Mt)
»
(pdf, 27 Kt)
»
(pdf, 459 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 5.2.2019  Päivitetty 6.2.2019