Asuinkiinteistö Kiuruvedellä

Kohde: Kiurveden kaupungissa sijaitseva Metsärinne -kiinteistö RN:o 15:150 rakennuksineen, kiinteistötunnus 263-405-15-150. Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus, autotalli/varasto ja grillikatos. tarkemmat tiedot myyntiesitteessä ja liitteissä.

Kohde myydään osoitteessa https://huutokaupat.com/4948691

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupt.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 23.06.2020 kello 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymises-tä tai hylkäämisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen

Kauppahinta maksetaan viivytyksettä tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen.

TAI

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Loppukauppa-hinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 4 viikkoa myyntipäätöksen päiväyksestä lukien.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ostajan on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja


 
Julkaistu 28.5.2020