Rivitalo 96 M2 Hämeenkyrö

Kohde: Asunto Oy Suomelan Piha -nimisen yhtiön osakkeet nrot 2776-3770 osoitteessa Suomelantie 6 A 4, 39100 Hämeenkyrö.

Linkki nettihuutokauppaan: https://huutokaupat.com/1234660

Esittely: Torstaina 28.2.2019 klo 13:00-13:30.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Anne Niinihuhta, puh. 029 562 3865, 040 580 7363

Nettihuutokaupan päättymisaika: 14.3.2019 kello 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa, jossa tarjoukset esitetään nostotarjouksin. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 14.3.2019 kello 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen. Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Tarjousmenettelyssä jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä UK 5:76 noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Huoneiston osuus yhtiön lainoista yhteensä 15.920,00 euroa per 08.02.2019

Huoneistoon kohdistuu maksamattomia yhtiövastikkeita 2495,50 euroa per 08.02.2019

Asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n mukaan uuden omistajan vastuun enimmäismäärä on yhtä suuri kuin yhtiövastikkeen yhteenlaskettu määrä siltä kuukaudelta, jona omistusoikeus siirtyi ja sitä välittömästi edeltävältä viideltä kuukaudelta.

Maksutapa: Ostajan on heti suoritettava 15.000 euroa tilisiirtona Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16.

Käsirahan maksanut ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 12.4.2019 saakka. Maksuajasta sovitaan erikseen ostajan kanssa. Ostajan on suoritettava koko kauppahinnalle korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti huutokauppapäivästä lukien. Maksuajan päätyttyä ostajan on suoritettava kauppahinnalle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää viivästyskorkoa, kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on toimitettu.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä UK 5:76 noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan hyvin kohteeseen, myyntiesitteeseen sekä sen liitteenä oleviin asiakirjoihin.

Pirkanmaan ulosottovirasto, kihlakunnanvouti Jarkko Kaha

Liitetiedostot

»
(pdf, 243 Kt)
»
(pdf, 345 Kt)
»
(pdf, 771 Kt)
»
(pdf, 186 Kt)
»
(pdf, 100 Kt)
»
(pdf, 40 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 20.2.2019  Päivitetty 21.2.2019