Kerrostalohuoneisto 2 h + k Suolahdessa

Myydään kerrostalohuoneisto 2h + k, 58 m2, As Oy Suolahden Pörssi osakkeet nro 1659 - 1716 www.huutokaupat.com -internetsivustolla ajalla 22.6.2020 - 12.7.2020 klo 18.00 järjestettävän tarjousmenettelyn perusteella

Kohdenro 1990685


Kohde: As Oy Suolahden Pörssi osakkeet nro 1659 - 1716 osoitteessa Asemakatu 2 D 32, 44200 Suolahti

Esittely: Esittelyyn mahdollisuus 3.7.2020 klo 11.00, esittelyyn on ilmoittauduttava Sari Heinäselle 2.7.2020 klo 14:00 mennessä

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Sari Heinänen puhelin 02956 25748, 050-3482084

Myyntiehdot: Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 22.6.2020 - 12.7.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, siihen rinnastuva maksuväline ja vakuus. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16 hyväksytään. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF1735616300081201. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa enintään kuusi viikkoa. Ellei maksuaikaa käytetä, kauppahinta tulee maksaa viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Jos maksuaikaa käytetään, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta

myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Tämä korkolain 12 §:n mukaan puolivuosittain määräytyvä viitekorko on tällä hetkellä 0,00 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään sovitussa maksuajassa tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7,00 %.

Ulosottovalitus myynnistä ja myyntiin liittyvästä tai myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään huutokauppapöytäkirjaan.

Jussi Tuominen
kihlakunnanvouti


Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 22.6.2020