Omakotitalokiinteistö Tyrnävällä

Myydään

Omakotitalokiinteistö (Tyrnävä, Tarvola 859-401-138-6) osoitteessa Joonaantie 10, 91800 TYRNÄVÄ.
Kiinteistön maapinta-ala on n. 1.017 m².
Kiinteistöllä on alunperin vuonna 1978 valmistunut omakotitalo 4h+k+s+khh, 118m²

Tarkemmat tiedot kohteesta ilmenevät myyntiesitteestä liitteineen.

Tiedustelut:
Kihlakunnanulosottomies Eeva Jokikokko puhelin 029 56 29131, 040-501 8157

Lisätiedot ja tarjousten tekeminen osoitteessa:
https://huutokaupat.com/2146540


Myyntiehdot

Tarjousten esittämistapa

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 08.09.-06.10.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy tiistaina 06.10.2020 kello 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Vähimmäiskorotus
100 euroa.

Alin hyväksyttävä tarjous
2.940,00 euroa

Alin hyväksyttävä tarjous sisältää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos se ulosottomiehen arvion mukaan alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Lisäksi hakija voi kieltää myynnin, jos korkein tarjous ei peitä kaikkia etuoikeussaatavia.

Maksuehdot

Ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiiirtona

ulosottolaitoksen virkavaraintilille Pohjola Pankki FI61 5000 0120 3927 16. Kun suoritus näkyy ulosottolaitoksen virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.

Käsiraha

Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.

Maksuaika

Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Tällöin koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Tämä korkolain 12 §:n mukaan puolivuosittain määräytyvä viitekorko on tällä hetkellä 0,00 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu myönnettynä maksuaikana, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7,00 %.

Myytävään omaisuuteen liittyvät saatavat

Kauppa sisältää ehdollisesti vesiliittymän ja viemäriliittymän. Saadakseen siirrettyä vesiliittymän ja viemäriliittymän nimiinsä ostajan tulee maksaa vesiyhtiölle (Tyrnävän Vesihuolto Oy) mahdolliset liittymiin kohdistuvat rästit. Liittymiin on kohdistunut rästejä 508,88 euroa per 07.09.2020. Vaihtoehtoisesti ostaja voi hankkia uudet liittymät, joiden hinta on 4.340,00 euroa.

Kauppa sisältää ehdollisesti sähköliittymän. Saadakseen siirrettyä sähköliittymän nimiinsä ostajan tulee maksaa sähköyhtiölle (Oulun Seudun Sähkö Verkkoyhtiö Oy) liittymään kohdistuvat rästit sähkön siirrosta. Liittymään on kohdistunut rästejä 124,19 euroa per 02.09.2019. Vaihtoehtoisesti ostaja voi hankkia uuden sähköliittymän, jonka hinta on 2.846,00 euroa (koko 3x25A).

Kiinnitykset
Kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä yhteensä 180.000,00 euroa. Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat kiinnitykset jäävät voimaan, mutta niitä koskevat panttioikeudet raukevat. Kyseiset sähköiset panttikirjat siirretään ostajalle tai ostajan määräämälle taholle kauppakirjan antamisen yhteydessä.

Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan hyvin myytävänä olevaan kohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liitteenä oleviin asiakirjoihin.

Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.

Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle kauppakirjan.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myynnistä ja myyntiin liittyvästä tai myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään huutokauppapöytäkirjaan.

 
Julkaistu 7.9.2020  Päivitetty 8.9.2020