Asunto-osake, 5h+k, 116 m², Ii

MYYDÄÄN
Kiinteistö Oy Iin Valtarintie 2 osakkeet numerot 1717-3108, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa nro 3 (5h+k, 116 m²) osoitteessa Valtarintie 2 as 3, 91100 Ii. Tarkemmat tiedot kohteesta ilmenevät myyntiesitteestä liitteineen.

Kohteesta järjestetään nettihuutokauppa internetsivustolla www.huutokaupat.com ajalla 11.-31.08.2017

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Eeva Jokikokko, puh. 029 56 29131, 040-501 8157

Esittely: Perjantaina 25.08.2017, klo 14:30-15:00, esittelyt tarvittaessa myös sopimuksen mukaan

Kohteen lisäkuvat ja tarjousten tekeminen osoitteessa:
https://huutokaupat.com/fi/v/498587

MYYNTIEHDOT

Tarjousten esittämistapa
Kohde tarjotaan ostettavaksi nostotarjouksin -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 31.08.2017 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Vähimmäiskorotus
100 euroa

Alin hyväksyttävä tarjous

Alin hyväksyttävä tarjous sisältää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, mikäli se alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.

Maksuehdot
Nettihuutokaupan päätyttyä ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiiirtona Oulun seudun ulosottoviraston virkavaraintilille Pohjola Pankki FI98 5000 0121 5002 75. Kun suoritus näkyy ulosottoviraston virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.

- käsiraha
Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.

- maksuaika
Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Koko kauppahinnalle peritään myönnetyltä maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen korko (tällä hetkellä 0%).


Muut tiedot
Varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varaisiirtoveron maksamisesta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.

Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, ulosottomiehelle on esitetty selvitys varainsiirtoveron maksamisesta (tai siitä vapautumisesta), myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle kauppakirjan. Osakekirja luovutetaan ostajalle kauppakirjan antamisen yhteydessä.

Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat myynnissä.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myynnistä tai myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen

 
Julkaistu 11.8.2017