Myydään ulosmitattu paritalohuoneisto 84 m2 (3h+k+s) Salon Tupurissa

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/fi/v/769526

Huutokauppa-aika:
07.03. - 21.03.2018 klo 18:00 tai kolme minuuttia hyväksytyn tarjouksen jälkeen

Myytävä omaisuus:
Paritalohuoneisto, Asunto Oy Salon Riistapuiston osakkeet nro 81-160, jotka oikeuttavat hallitsemaan paritalohuoneistoa B (84,0 m2) osoitteessa Ajokatu 7 B, 24280 SALO.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä

Ostajan on syytä tutustua myyntikohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liiteasiakirjoihin ennen tarjouksen tekemistä.

Esittely:

16.3.2018 klo 10:00 osoitteessa Ajokatu 7 B, 24280 Salo

Tiedustelut ja myyntiesite:
Kihlakunnanulosottomies Mikko Virta, p. 029 56 25072, 050 541 6932

Myyntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 21.03.2018 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Huutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä korkeimman tarjouksen tekijälle. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ostajan on heti tarjouksen tultua hyväksytyksi suoritettava käsirahana 17.000 euroa. Käsirahaksi kelpaa välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Ulosottomies antaa tarkemmat maksutiedot.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa loppukauppahinnalle 25.04.2018 asti.
Koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa maksuajalta. Suomen Pankin vahvistama viitekorko ajalle 1.1. - 30.6.2018 on 0,0 %.


Muut tiedot:
Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottovirasto varaa mahdollisuuden tarvittaessa jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.


Niina Lanz
Kihlakunnanvouti
Varsinais-Suomen ulosottovirasto


 
Julkaistu 28.2.2018  Päivitetty 15.3.2018