Omakotitalo ja talousrakennus Pielavedellä (ilman asumisoikeutta)

Myydään: Tarjousmenettely 2. Tässä myynnissä tarjoukset tehdään ehdolla, että tilalla sijaitsevaan talousrakennukseen kohdistuva sivullisen elinikäinen asumisoikeus ei pysy voimassa.

Pielaveden kunnassa, asemakaava-alueella sijaitseva Rissala -niminen tila RN:o 8:192 rakennuksineen, kiinteistötunnus 595-422-8-192.

Kohde myydään osoitteessa https://huutokaupat.com/1539320, 11.10.- 03.11.2019

Katso tarkemmat tiedot myyntiesitteestä, sekä muista liitteistä.

Kiinteistö ehdolla, että tilalla sijaitsevaan talousrakennukseen kohdistuva sivullisen elinikäinen asumisoikeus pysyy voimassa. myydään samanaikaisesti erikseen osoitteessa www.huutokaupat.com, kohde 1539303.

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupt.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 03.11.2019 kello 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen

Korkeimman tarjouksen tehneen on tarjouksen hyväksymisen jälkeen kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä maksettava koko kauppahinta Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ostajan on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Liitetiedostot

»
(pdf, 79 Kt)
»
(pdf, 995 Kt)
»
(pdf, 993 Kt)
»
(pdf, 117 Kt)
»
(pdf, 454 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 11.10.2019