Ulosmitattu asuinkiinteistö Laitilassa

Nettihuutokauppa osoitteessa: Huutokaupat 

Huutokauppa-aika:

21.8.2020 – 17.9.2020 kello 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä omaisuus:

ULOSMITATTU ASUINKIINTEISTÖ LAITILASSA

Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä.

Esittely

Esittely järjestetään torstaina 10.9.2020 siihen etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen esittelyyn viimeistään 8.9.2020 klo 15 kihlakunnanulosottomies Mari Leppälehdolle, mari.leppalehto@oikeus.fi. Tarkempi esittelyaika ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautuneille.

Huom ! Esittelyyn tulevia pyydetään varustautumaan omilla hengityssuojaimilla.

Tiedustelut ja myyntiesite:

Kihlakunnanulosottomies Mari Leppälehto, puh. 029 56 25222, kihlakunnanulosottomies Ari Niittyluoto 029 56 25214

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.Nettihuutokauppa päättyy 17.9.2020 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava käsiraha vähintään 20 prosentin osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 6 viikkoa. Maksuajasta sovitaan erikseen ostajan kanssa. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

Muut tiedot:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www,huutokaupat.com internet-sivustolla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulla Pekkinen
kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 205 Kt)
»
(pdf, 1.1 Mt)
»
(pdf, 1.6 Mt)
»
(pdf, 1.8 Mt)
»
(pdf, 181 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 20.8.2020  Päivitetty 25.8.2020