Poromerkki karjoineen Paistunturin paliskunnassa

Ei kuvia.

Myytävä kohde: Poromerkki karjoineen Paistunturin paliskunnassa Utsjoen kunnassa.
Poromerkin selostus: Vasen: Hanka päällä, kolme pykälää alla Oikea: kolme pykälää päällä, hanka alla.
Paistunturin paliskunnan 23.7.2017 antaman todistuksen mukaan poronhoitovuonna 2016-2017 eloporoja 29. Paliskunnan mukaan merkkiin on luettu eloporoja: 12 kpl vaatimia, 1 hirvas ja 16 vasaa

Suora linkki kohde: 498405

Tarjoukset ja myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com-sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 11.08. - 05.09.2017. Tarjousten jättämisen määräaika päättyy 05.09.2017 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen nettihuutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Tarjoukset esitetään nostohuudoin.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava joko koko kauppahinta tai käsirahana vähintään 20 prosentin osuus kauppahinnasta Lapin ulosottoviraston virkavarain tilille Pohjola Pankki FI30 5000 0121 5004 32. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa loppukauppahinnalle 12.09.2017 saakka. Koko kauppahinnalle on maksettava korko korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Tarkemmat tiedot ilmenevät liitteistä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Annukka Sainio, puh. 029 56 28832, 040 700 8998, kihlakunnanvouti Tommi Veteläinen, puh. 029 56 28632, 050 3028325

Myytävälle kohteelle ei ole esittelyä

Rovaniemi 10.08.2017
Tommi Veteläinen
Kihlakunnanvouti
Lapin ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.3 Mt)
»
(pdf, 331 Kt)
»
(pdf, 16 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 10.8.2017  Päivitetty 11.8.2017