Myydään huutokaupalla omakotikiinteistö Jokelassa.

Myydään huutokaupalla omakotikiinteistö Jokelassa.

Julkinen huutokauppa

Kirjalliset ostotarjoukset ennen huutokauppaa

Huutokaupan aika ja paikka:

Torstaina 22.03.2018 klo 10.00

Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottoviraston Järvenpään toimipaikka, osoite Mannilantie 26-28, 04400 Järvenpää (Oikeustalon 1. krs)

Kohteesta on mahdollisuus jättää suljettu kirjallinen ennakkotarjous perjantaihin 16.03.2018 klo 12.00 mennessä. Kirjallisen ennakkotarjouksen voi tehdä (oheisilla lomakkeilla) joko erityinen oikeus pysyttäen tai sitä pysyttämättä sekä myös molemmilla vaihtoehdoilla.

Myytävä omaisuus:

Kiinteistö Tasanko, kiinteistötunnus 858-405-11-596, Tuusulan Jokelassa osoitteessa Viertolantie 33, 05400 Jokela. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 1.090 m2. Kiinteistöllä on tiiliverhoiltu, vuonna 1989 rakennettu ja myöhemmin vuonna 2000 laajennettu huonokuntoinen asuinrakennus, jonka huoneistoala on noin 153 m2 (ei tarkistusmitattu). Asuinrakennuksesta on sähköt ja vedet katkaistuna ja se on ollut kylmillään vähintään vuoden ajan. Kohteessa on suoritettu kuntotarkastus ja siitä laadittu raportti on myyntiesitteen liitteenä.

Esittely ja lisätiedot:

Esittelyt keskiviikkona 07.03.2018 klo 15:00-15:30 ja keskiviikkona 14.03.2018 klo 15:00-15:30.Tiedustelut kihlakunnanulosottomies Jari Hannula puh. 029 56 23266.

Myyntiehdot:

Omaisuus myydään ulosottomiehen toimittamalla huutokaupalla. Vähimmäiskorotus huutokaupassa on 500 euroa.

Huutokaupassa otetaan huomioon kirjalliset ennakkotarjoukset. Korkein ennakkotarjous ilmoitetaan sen esittäjälle ja ennakkotarjoajan on asetettava ulosottomiehelle 5.000 euron käsiraha ennen huutokauppaa. Korkein sitova ennakkotarjous asetetaan huutokaupassa kohteen lähtöhinnaksi.

Myynnissä on valvottu kirjattu erityinen oikeus myyntikohteeseen (oikeus rakennuspaikkaan, rakennusoikeuteen ja eläkeoikeus). Sen johdosta erityinen oikeus otetaan myynnissä huomioon ja myynti toimitetaan vaihtoehtoisena tarjousmenettelynä ulosottokaaren 5 luvun 58 §:n mukaisesti kahdessa eri huutokaupassa:

1) Kiinteistö tarjotaan ensin ehdolla, että erityinen oikeus pysyy voimassa. Jollei korkein tarjous peitä saatavaa, jolla on parempi etuoikeus kuin erityisellä oikeudella, niin 2) kiinteistö tarjotaan erityistä oikeutta pysyttämättä. Vaikka tarjous nousisi tällöin korkeammaksi, aiempi tarjous hyväksytään, jos erityisen oikeuden haltija maksaa huutokauppatilaisuudessa tarjousten erotuksen.

Maksuehdot

Korkeimman tarjouksen tultua hyväksytyksi huutokaupassa tulee ostajan heti suorittaa vähintään 5.000 euron käsiraha ulosottomiehelle. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti tai välittömästi tapahtuva tilillepano ulosoton virkavaraintilille. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Loppukauppahinnan maksuun voidaan ostajan pyynnöstä myöntää maksuaikaa enintään neljä (4) viikkoa tarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien. Ostaja ilmoittaa sitovan maksupäivän loppukauppahinnalle käsirahaa maksaessaan.

Maksuyhteystiedot käsirahaa ja loppukauppahintaa varten ilmoitetaan ostajalle myöhemmin.

Muut tiedot

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja ja tämän myynnin asiakohtaisia myyntiehtoja.

Ostaja saa ottaa omaisuuden haltuunsa, kun koko kauppahinta on maksettu ulosottomiehelle. Omistusoikeuden siirtymisen edellytyksenä on lisäksi, että myynti tulee lainvoimaiseksi.

Tarkemmat tiedot myyntikohteesta ja myynnin ehdoista käyvät ilmi oheisesta myyntiesitteestä liitteineen. Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan näihin huolella ennen huutokauppaa.

Ilmoitusta on 12.03.2018 päivitetty kuntotarkastusraportin osalta.

Santtu Meller

Kihlakunnanvouti

Järvenpään toimipaikka

 
Julkaistu 23.2.2018  Päivitetty 12.3.2018