Rivitalokolmio Suolahdessa, Äänekoskella

Myydään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä ajalla 08.02.2019 - 02.03.2019

Kohdenro 1219207

Kohde: Asunto Oy Alkulanpuisto 1:n osakkeet 1212-1377, jotka oikeuttavat hallitsemaan 83 m²:n kolmiota osoitteessa Pölkinkatu 6 G 10, 44200 Suolahti

Näyttö: 20.02.2019 kello 13.00 - 13.30

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Seija Pekkanen, puh. 02956 25756 tai 0400 218427

Myyntiehdot: Sitovat tarjoukset esitetään www.huutokaupat.com. -internetosoitteessa järjestettävässä tarjousmenettelyssä. Osakkeeseen kohdistuvat velkaosuudet/rästit eivät sisälly tehtyyn tarjoukseen vaan tulevat kauppasumman päälle. Tarjousmenettely päättyy 02.03.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 6.000 euron osuus kauppahinnasta ulosoton ilmoitettua tarjouksen hyväksymisestä. Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa kuusi viikkoa kauppapäivästä. Myönnetyltä maksuajalta peritään viitekoron mukainen korko koko kauppasummalle.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ostaja saa omistusoikeuden omaisuuteen sekä kauppakirjan, kun kauppahinta on maksettu ja myynti on tullut lainvoimaiseksi. Osakekirja luovutetaan ostajalle saantokirjan yhteydessä.

Iivari Järvinen
johtava kihlakunnanvouti


Liitetiedostot

»
(pdf, 1.8 Mt)
»
(pdf, 153 Kt)
»
(pdf, 4.9 Mt)
»
(pdf, 186 Kt)
»
(pdf, 418 Kt)
»
(pdf, 264 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 2.11.2018  Päivitetty 8.2.2019