Asuinkiinteistö Lapinlahdella

Kohde: Lapinlahden kunnan Ollikkalan kylässä asemakaava-/ asuinrivitalojen korttelialueella sijaitseva Kimpantalo -niminen kiinteistö RN:o 171:3 (kiinteistötunnus 402-412-171-3). Kiinteistörekisterin mukaan myytävän kiinteistön pinta-ala on 0,1128 ha. Kiinteistöllä sijaitsee v. 1965 rakennettu, tiili-/ mineriitti-päällysteinen, harja-/peltikattoinen, asuinpinta-alaltaan 128,0 m2 ja kokonaispinta-alaltaan 177,0 m2 kokoinen asuinrakennus. Rakennuksessa on 5 h+k+s ja vesikiertoinen patterilämmitys öljyllä. Lisäksi kiinteistöllä on purkukuntoinen autotalli. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on 274 m2. Kiinteistölle ei ole voimassa olevaa sähkön liittymissopimusta. Ostajan on sähkönkäyttöoikeuden saamiseksi tehtävä uusi liittymissopimus ja maksettava voimassa oleva pääsulakekoon mukainen liittymismaksu, joka tällä hetkellä on 3x25 A:n pääsulakekoolla 3.470,0 euroa. Kiinteistöllä ei ole vesi- ja viemäriverkkoliittymää. Asuinrakennuksesta on MittaVat Oy:n 28.10.2013 laatima kuntoselvitys. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä.

Esittely: Sovittava erikseen kihlakunnanulosottomies Tuija Saaren kanssa.

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa https://www.huutokaupat.com/fi/v/695268 viimeistään 05.02.2018 klo 13.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saatavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa: Korkeimman tarjouksen tehneen on kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä suoritettava koko kauppahinta ulosottoviraston virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Tuija Saari, tuija.saari@oikeus.fi, puh. 029 56 27421 tai 050 591 6384.

Titta Tsupari

kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 774 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 485 Kt)
»
(pdf, 224 Kt)
»
(pdf, 1.3 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 12.1.2018  Päivitetty 15.1.2018