Ulosmitattu henkilöauto Honda Civic 5DR, 2014, Tampere

Myydään

Myydään ulosmitattu henkilöauto Honda Civic 5DR, vuosimalli 2014

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 28.08.-30.09.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 30.09.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Tarkemmat tiedot myyntiesitteestä.

Myyntikohteen sivulle https://huutokaupat.com/2123023/ulosmitattu-henkiloauto-honda-civic-5dr-2014 

Näyttö:

Tiistaina 15.09.2020 iltapäivällä virka-aikana ulosottoviraston tiloissa, Kelloportinkatu 5 A, Tampere.

Esittelyyn on ilmoittauduttava puhelimitse kihlakunnanulosottomies Jaana Aaltoselle viimeistään maanantaina 14.09.2020 klo 16:00. Ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan kullekin ostajaehdokkaalle oma esittelyajankohta. Myytävään kohteeseen on mahdollista tutustua n. 15 min ajan.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Jaana Aaltonen puhelin 029 562 4714, 050 511 3487

Myyntiehdot

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (ulosottokaari 5 luku 76 §) edellä mainituilla ehdoilla ja noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan hyvin myytävänä olevaan kohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liitteenä oleviin asiakirjoihin.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Korkeimman tarjouksen tehneen on maksettava koko kauppahinta viipymättä huutokaupan päättymisen ja tarjouksen hyväksymisen jälkeen ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF25 3367 5300 3232 03 .

Ulosottovalitus myynnistä ja myyntiin liittyvästä tai myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myynnistä tehtävään päätökseen.

Omaisuus myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on.

Tarkemmat myynti- ja maksuehdot myyntiesitteessä liitteineen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 186 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 28.8.2020