Asunto-osake 2 h+kk, 42,1 m2, Kirkkokatu, Kiuruvesi

Kohde: Asunto Oy Pankinrinne, osakkeet nrot 2967-3387, jotka oikeuttavat kerrostalohuoneiston 2. kerroksessa sijaitsevan huoneiston A 5 hallintaan osoitteessa Kirkkokatu 6 as 5, 74700 Kiuruvesi. Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä liitteineen.

Esittely: Sovittava erikseen kihlakunnanulosottomies Risto Pesosen kanssa.

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä osoitteessa https://huutokaupat.com/fi/v/1158004 viimeistään 09.01.2019 klo 13.00 mennessä tai 3 minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saatavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa: Hyväksytyn tarjouksen tehneen on kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä suoritettava koko kauppahinta Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.

Ostajan on lisäksi maksettava kaupasta menevä varainsiirtovero 2,0 % (ei ensiasunnon ostaja) ennen kuin saa kauppakirjan.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Risto Pesonen, puh. 029 562 7439, 0500 171 979

Titta Tsupari

kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 43 Kt)
»
(pdf, 508 Kt)
»
(pdf, 272 Kt)
»
(pdf, 542 Kt)
»
(pdf, 53 Kt)
»
(pdf, 142 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 13.12.2018  Päivitetty 17.12.2018