PERUUTETTU Tontti Espoon Soukassa

HUUTOKAUPPA ON PERUTTU!

Myydään Espoon Soukassa sijaitseva tontti (49-33-114-1).

Näyttö: Omatoiminen tutustuminen.
Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Ilari Parisaari, 029 56 21109
https://huutokaupat.com/1866352

Tarjoukset esitetään internetsivustolla www.huutokaupat.com järjestettävässä nettihuutokaupassa ajalla 22.04.2020 – 06.05.2020 klo 12:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen nettihuutokaupassa.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen heti maksettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 3 viikkoa myyntipäätöksestä lukien. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka.

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Liitetiedostot

»
(pdf, 108 Kt)
»
(pdf, 65 Kt)
»
(pdf, 1.2 Mt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 477 Kt)
»
(pdf, 33 Kt)
»
(pdf, 868 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 22.4.2020  Päivitetty 6.5.2020