Omakotitalo Oulun Kellon Kiviniemessä

Myydään
Kiinteistön vuokraoikeus rakennuksineen (laitostunnus 84-402-299-53-L1) osoitteessa Rautionraitti 4, 90810 KIVINIEMI.
Vuokraoikeudella on osin keskeneräinen omakotitalo 6h+k+rt+s, 160 m² . Vuokratontin maapinta-ala on 904 m².

Tarkemmat tiedot kohteesta käyvät ilmi myyntiesitteestä liitteineen.

Kohteesta järjestetään nettihuutokauppa internetsivustolla www.huutokaupat.com ajalla 13.10.2017-08.11.2017.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Pirjo Greus 029 56 29151, gsm 040-501 8153

Esittely: 31.10.2017, klo 13:00-13:30, esittelyt tarvittaessa myös sopimuksen mukaan

Kohteen lisäkuvat ja tarjousten tekeminen osoitteessa:
https://huutokaupat.com/fi/v/526413


Tarjousten esittämistapa
Kohde tarjotaan ostettavaksi nostotarjouksin huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 08.11.2017 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.


Vähimmäiskorotus
100 euroa

Alin hyväksyttävä tarjous
Alin hyväksyttävä tarjous sisältää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, mikäli se alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Lisäksi ulosoton hakijalla on oikeus kieltää myynti, jos korkein tarjous ei peitä hänen etuoikeussaatavaansa.


Maksuehdot
Nettihuutokaupan päätyttyä ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiiirtona Oulun seudun ulosottoviraston virkavaraintilille Pohjola Pankki FI98 5000 0121 5002 75. Kun suoritus näkyy ulosottoviraston virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.

- käsiraha
Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.

- maksuaika
Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Koko kauppahinnalle peritään myönnetyltä maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen korko (tällä hetkellä 0%).

Myytävään omaisuuteen liittyvät saatavat
Vesiliittymä on suljettu. Saadakseen siirrettyä vesiliittymän nimiinsä ostajan tulee maksaa vesiyhtiölle (Oulun vesi) vesimaksurästit yhteensä 841,46 € per 14.09.2017. Vaihtoehtoisesti ostaja voi hankkia uuden vesiliittymän, jonka hinta on 2.770 €.

Maanvuokrasopimuksen 20.05.1998 mukaan vuokralainen (eli tässä tapauksessa siis ostaja) on velvollinen suorittamaan vuokranantajalle (Oulun kaupunki) myös ne vuokraerät viivästysseuraamuksineen, jotka häntä edeltänyt vuokralainen on jättänyt maksamatta, ei kuitenkaan pidemmältä kuin 3 vuodelta. Vuokrarästejä on vuosilta 2015-2017 ja ne ovat viivästysseuraamuksineen yhteensä 1.635,73 € (per 31.8.2017).

Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat myynnissä, kiinnitykset jäävät voimaan ja panttikirjat luovutetaan ostajalle.

Muut tiedot
Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varaisiirtoveron maksamisesta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.
 
Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, myynti on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle kauppakirjan.

Panttikirjat luovutetaan ostajalle tai ostajan määräämälle kauppakirjan antamisen yhteydessä.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myynnistä tai myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 110 Kt)
»
(pdf, 509 Kt)
»
(pdf, 500 Kt)
»
(pdf, 61 Kt)
»
(pdf, 330 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 12.10.2017