Ulosmitattu kiinteistö Forssassa

Myytävä ulosmitattu omaisuus: Forssan kaupungissa sijaitseva Vähäsyrjä-niminen tila, jonka kiinteistötunnus on 61-403-10-37.

Tarjoukset esitetään nettihuutokaupassa nostotarjouksin viimeistään 11.02.2020 klo 12.00 tai 3 minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi viikkoa nettihuutokaupan päättymisestä.

Linkki myyntikohteeseen 1693734 huutokaupat.com -sivustolla: https://huutokaupat.com/1693734

Esittely: Ulosottomies ei järjestä esittelyä, vaan kohteeseen voi tutustua omatoimisesti.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Petri Lilja, puh. 029 562 3842, 050 303 8897 889 tai sähköpostitse petri.lilja@oikeus.fi

Myyntiehdot:

Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden milloin tahansa keskeyttää myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Lisäksi tarjouksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskevassa harkinnassa otetaan huomioon ulosottokaaren 5 luvun 23 pykälän vähimmäishintaa koskeva säännös. Lainkohdan mukaan ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos ulosottomies arvioi, että tarjous alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.

Omaisuus on ulosmitattu, ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla UK 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Omaisuus myydään siinä kunnossa kuin se on myyntihetkellä.

Tarkemmat tiedot myyntikohteesta ja myyntiehdoista löytyvät liitteenä olevasta myyntiesitteestä liitteineen

Liitetiedostot

»
(pdf, 652 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 441 Kt)
»
(pdf, 80 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.1.2020