Myydään rivitalo-osake Port Arthur, Turku

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/1976355

Huutokauppa-aika:

17.06.2020 - 15.07.2020klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä ulosmitattu omaisuus:

MYYDÄÄN RIVITALO-OSAKE PORT ARTHUR, TURKU

Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä

Esittely:

Kohteessa 10.07.2020

HUOM!! em. näytölle on ilmoittauduttava sähköpostitse etukäteen kihlakunnanulosottomies Eija Ala-Hakulalle.
Tarkempi esittelyaika ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautuneille. Näyttöajat tullaan porrastamaan.
Ethän tule sairaana paikalle. Etukäteisilmoittautuminen on pakollinen.

Ilmoittautuminen eija.ala-hakula@oikeus.fi, viimeistään 08.07.2020 mennessä.

Huomioon ottaen voimassa oleva poikkeustila Suomessa, mahdollisten uusien määräysten johdosta myynnin aikana voi tulla muutoksia esittelyn järjestämiseen.

Tiedustelut ja myyntiesite:

Kihlakunnanulosottomies Eija Ala-Hakula puhelin 029 56 26410, 050 363 6928

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 15.07.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen

jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen suoritettava suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi.

Käsiraha on maksettava Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Maksettaessa virkavaraintilille tulee käyttää viitenumeroa RF3035678300184201.

Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostajalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa
enintään 14.08.2020 asti. Ellei kauppahintaa makseta kokonaan tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti toimitettu.

Muut tiedot:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä

www.huutokaupat.com internetsivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Silja Fonsen

Kihlakunnanvouti

Varsinais-Suomen ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 2.9 Mt)
»
(pdf, 16 Kt)
»
(pdf, 6.0 Mt)
»
(pdf, 11 Kt)
»
(pdf, 2.0 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 11.6.2020  Päivitetty 17.6.2020