Asuinkiinteistö Pielaveden Säviällä

Huom! Omistajalta 16.3.2018 saadun tiedon mukaan kiinteistöllä huomatut kylmyyden aiheuttamat vahingot:

- suihkuhuoneen patterissa reikä, josta vesi valunut lattiakaivoon
- keittiön patterissa pieni reikä, josta vettä valunut lattialle - makuuhuoneen patterista valunut vettä lattialle


Kohde: Pielaveden kunnassa sijaitseva Mikkala -niminen kiinteistö RN:o 4:62 rakennuksineen, kiinteistötunnus 595-422-4-62 Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön pinta-ala on 1,4660 ha. Kiinteistöllä sijaitsee v. 1969 rakennettu, puu-/tiilirakenteinen, harja-/peltikattoinen, kerrosalaltaan 132,0 m2 ja pohjapinta-alaltaan n. 110,0 m2 kokoinen, osittain remontoitu asuinrakennus. Rakennuksessa on 3 h+k+s+psh+ph+vh ja puuvaja (varasto). Kiinteistölle ei ole kunnallistekniikkaa, juomavesi tulee omasta kaivosta (veden laatua ei ole tutkittu), jätevesille on kaksi kaivoa ja imeytyskenttä. Kiinteistö on liitetty Savon Voima Oyj:n sähköverkkoon. Myytävästä kohteesta on MittaVat Oy:n 27.07.2015 laatima kuntotarkastusraportti. Kiinteistöllä sijaitsee lisäksi huonokuntoiset navetta ja aitta, sekä n. 30 x 50 m kokoinen, hiekkapohjattu, heinittynyt ratsastuskenttä. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä.

Esittely: 19.03.2018 kello 13:00, os. Karttulantie 711, 72530 Säviäntaipale.

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä osoitteessa https://huutokaupat.com/fi/v/772961 23.03.2018 klo 13:00 mennessä tai 3 minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saatavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa:

Korkeimman tarjouksen tehneen on kahden arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä maksettava koko kauppahinta Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Kaija Saarela, puh. 029 562 7417, 050 520 9236.

Titta Tsupari

kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 88 Kt)
»
(pdf, 25 Kt)
»
(pdf, 373 Kt)
»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 72 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 27.2.2018  Päivitetty 19.3.2018