Myydään nettihuutokaupalla 13.-30.9.2017 metsäkiinteistö Vehmersalmella

Esittely: Omatoiminen tutustuminen. Ajo-ohje Vehmersalmentien risteyksestä Puutossalmentietä (536) n. 5,7 km, tila vasemmalla. Leppävirrantien risteyksestä Puutossalmentietä n. 3 km, tila oikealla.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Eija Huovinen, puh. 029 562 7349, 044 542 4851.

Tarjousten esittäminen: Tarjoukset on tehtävä nettihuutokaupassa, osoitteessa www.huutokaupat.com (kohde 516524) viimeistään 30.9.2017 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen kahden arkivuorokauden kuluessa maksettava koko kauppasumma Pohjois-Savon ulosottoviraston virkavaraintilille FI12 5000 0121 5004 65.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Tarkemmat maksuehdot annetaan erikseen

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvilta osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä.

Kihlakunnanvouti Mari Huttunen

Liitetiedostot

»
(pdf, 587 Kt)
»
(pdf, 56 Kt)
»
(pdf, 872 Kt)
»
(pdf, 71 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 13.9.2017