Myydään kaksi metsäkiinteistöä Limingassa ja Siikalatvalla. Yhteistarjous kiinteistöistä Kajula II ja Kajula III

Myydään nettihuutokaupalla ulosmitatut metsäkiinteistöt Kajula II (425-451-7-1) 9,12 ha ja Kajula III (791-465-7-33) 15,54 ha.

Tarkemmat tiedot myytävistä kiinteistöistä ilmenevät molemmista kohteista laadituista myyntiesitteistä ja liitteistä.

Tarjouksen jättäminen:
Huom! Realisoitavat kiinteistöt ovat yhteiskiinnitetty, joten kiinteistöt Kajula II (425-451-7-1) ja Kajula III (791-465-7-33 tarjotaan ensin yhtenä kokonaisuutena sekä sen jälkeen molemmat erikseen.

Tämä tapahtuu järjestämällä nettihuutokaupassa realisoitavista kiinteistöistä kolme eri myyntiä:

1) Yhteistarjous kiinteistöistä Kajula II ja Kajula III (1209439)
Linkki myynti-ilmoitukseen: https://huutokaupat.com/1209439
Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy 21.2.2019 klo 19:00.

2) Kajula II (kohdenumero 1209442)
Linkki myynti-ilmoitukseen: https://huutokaupat.com/1209442
Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy 21.2.2019 klo 20:00.

3) Kajula III (kohdenumero 1209449)
Linkki myynti-ilmoitukseen: https://huutokaupat.com/1209449
Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy 21.2.2019 klo 21:00.

Esittely:
Ei esittelyä. Tutustuminen kiinteistöihin omatoimisesti.

Tiedustelut:
Kihlakunnanulosottomies Olli Ojala, puh. 029 562 8104, 040 505 3419

Myyntiehdot:
Omaisuus myydään www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa.

Kiinteistöt ovat yhteiskiinnitetty. Kiinteistöjen myynnissä noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaren 5 luvun 61 §:ssä säädettyä menettelyä. Kiinteistöt tarjotaan yhtenä kokonaisuutena sekä molemmat erikseen. Kiinteistöistä tehdyt erillistarjoukset hyväksytään, jos ne yhteenlaskettuna ylittävät korkeimman yhteistarjouksen tai jos velallinen sitä vaatii ja kaikki etuoikeussatavat ja hakijan saatava peittyvät.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan kauppahinnan/käsirahan viikon sisällä tarjouksen hyväksymisestä. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ostajan on ulosottomiehen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava koko kauppahinta ulosottomiehelle. Kauppahinta suoritetaan Ulosottolaitoksen ulosottovarojen tilille FI61 5000 0120 3927 16.

Ostajalle voidaan pyynnöstä myöntää maksuaikaa enintään kuusi viikkoa. Ostajan tulee tällöin suorittaa koko kauppahinnalle korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 mom. mukaisesti myyntipäivästä lukien. Maksuaikaa saadakseen ostajan tulee suorittaa käsirahana kauppahinnasta 20 % ulosottomiehelle. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen ulosottovarojen tilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Kauppahinnan lisäksi ostajan tulee suorittaa varainsiirtoveroa 4% kauppahinnasta.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Satu Luokkanen
kihlakunnanvouti
Raahen seudun ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 157 Kt)
»
(pdf, 3.0 Mt)
»
(pdf, 834 Kt)
»
(pdf, 872 Kt)
»
(pdf, 381 Kt)
»
(pdf, 60 Kt)
»
(pdf, 5.7 Mt)
»
(pdf, 1.6 Mt)
»
(pdf, 2.7 Mt)
»
(pdf, 22 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 24.1.2019  Päivitetty 7.2.2019