Kiinteistö purkukuntoisine rakennuksineen Sonkajärvellä

Myydään: Sonkajärven kunnassa sijaitseva Kulmala – niminen kiinteistö RN:o 4:57 purku-kuntoisine rakennuksineen, kiinteistötunnus 762-423-4-57. Kiinteistön pinta-ala on kiin-teistörekisterin mukaan 0,2000 ha. Tarkemmat tiedot tilasta myyntiesitteessä.

Kohde myydään osoitteessa https://huutokaupat.com/2192755

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupt.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 05.11.2020 kello 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen

Kauppahinta maksetaan viivytyksettä tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavarain tilille FI61 5000 0120 3927 16. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Ostajan on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 %.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja

Liitetiedostot

»
(pdf, 391 Kt)
»
(pdf, 259 Kt)
»
(pdf, 110 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 28.9.2020  Päivitetty 21.10.2020