Ulosmitatut ASEA generaattori ja leukamurskain, Salo

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/fi/v/1624806

Huutokauppa-aika:

02.12.2019 – 16.12.2019 kello 11:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä omaisuus:

Ulosmitatut ASEA generaattori ja leukamurskain

Generaattori
Asea MARF 27 100 kw

Leukamurskain
vm 1973
Omistajalta saatujen tietojen mukaan murskain on mallia SM 16.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteessä.

Ostajan on syytä tutustua myyntikohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liiteasiakirjoihin ennen tarjouksen tekemistä.

Esittely:

Torstaina 12.12.2019 klo 10 – 10:30 soramontulla osoitteessa Metolantie 59, 25460 Kisko.

Tiedustelut ja myyntiesite:

Kihlakunnanulosottomies Noora Manninen, puh. 029 56 25074, 050 543 6854.

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupat.com – sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.
Nettihuutokauppa päättyy 16.12.2019 klo 11:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Huutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä korkeimman tarjouksen tekijälle. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa, kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ostajan on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen, samana päivänä maksettava tilisiirtona koko kauppasumma Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Ulosottomies antaa tarkemmat maksutiedot myynnin päätyttyä.

Muut tiedot:

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottovirasto varaa mahdollisuuden tarvittaessa jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Noora Manninen
kihlakunnanulosottomies
Varsinais-Suomen ulosottovirasto


Liitetiedostot

»
(pdf, 643 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 29.11.2019  Päivitetty 2.12.2019