Ulosmitattu omakotitalokiinteistö Sastamalassa

Huutokaupat.com kohde: https://huutokaupat.com/1921247

Myydään

Ulosmitattu omakotitalokiinteistö Sastamalassa, kiinteistötunnus 790-457-4-55. Kiinteistöllä sijaitsee myös ulkorakennus, jossa varastotilaa ja sauna.

Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä sekä sen liitteissä.

Esittely

tiistaina 26.5.2020 klo 11:00 – 11:30

Esittelyyn tulee ilmoittautua etukäteen puhelimitse ja varata aika yksityiselle esittelylle. HUOM! Esittelyä ei ole ilmoitettuna ajankohtana ellei ennakkoilmoittautumista ole tehty. Kihlakunnanulosottomies Tuire Javanainen puh. 02956 25534 tai 050 5475 027.

Myynti- ja maksuehdot

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 15.5.2020 - 12.6.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 12.6.2020 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen. Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen. Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Ostajan on viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20 % osuus kauppahinnasta, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha tai siihen rinnastuva maksuväline ja vakuus. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16 käyttäen viitettä RF52 3765 8000 0302 04 hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa tarvittaessa enintään 24.7.2020 saakka. Ellei kauppahintaa makseta kokonaan viipymättä tarjouksen hyväksymisen jälkeen, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Viitekorko on tällä hetkellä 0 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään 24.7.2020, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7 %.

Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa, kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta.Kirjoita tähän

Liitetiedostot

»
(pdf, 2.2 Mt)
»
(pdf, 1.6 Mt)
»
(pdf, 3.1 Mt)
»
(pdf, 224 Kt)
»
(pdf, 191 Kt)
»
(pdf, 3.9 Mt)
»
(pdf, 42 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 18.5.2020