Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu kahdesta kiinteistöstä muodostuva kiinteistökokonaisuus, Salo, Kisko

Nettihuutokauppa osoitteessa:
https://huutokaupat.com/2152334/ulosmitattu-kahdesta-kiinteistosta-muodostuva-asuinkiinteisto

Huutokauppa-aika:
14.09.-04.10.2020 klo 18:00 tai kolme minuuttia hyväksytyn tarjouksen jälkeen

Myytävä omaisuus:
Myydään ulosmitattu kahdesta kiinteistöstä 734-751-1-6 (1200 m2) ja 734-751-1-32 (900 m2) muodostuva kiinteistökokonaisuus, jolla sijaitsee v. 1956 valmistunut peruskorjausta vaativa asuinrakennus ja talousrakennus.

Kiinteistöltä on noin puolen tunnin ajomatka Salon keskustaan ja puolentoista tunnin ajomatka Helsinkiin.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä.

Tarjouksen tekijöitä pyydetään huolellisesti tutustumaan liitteenä olevaan kuvaukseen asuinrakennuksesta ja sen ympäristöstä sekä käymään kohde-esittelyssä ennen tarjouksen tekemistä.

Kiinteistö myydään siinä kunnossa ja niissä varusteissa kuin se myyntihetkellä on.Esittely:
29.9.2020 klo 10:00-10:30 osoitteessa Kiskontie 2536-2, 25470 KISKO

HUOM!! em. näytölle on ilmoittauduttava sähköpostitse etukäteen.
Tarkempi esittelyaika ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautuneille. Näyttöajat tullaan porrastamaan.
Ethän tule sairaana paikalle.

Etukäteisilmoittautuminen on pakollinen.
Ilmoittautuminen on tehtävät viimeistään maanantaihin 28.9.2020 mennessä.

Ilmoittautumiset kihlakunnanulosottomies Leena Tapio
sähköposti: leena.tapio@oikeus.fi


Tiedustelut ja myyntiesite:
Kihlakunnanulosottomies Leena Tapio, p. 029 56 25085, 050 511 5755Myyntiehdot:
Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi. Maksu suoritetaan tilisiirtona.


HUOM!
Huutokaupan päättymisen jälkeen Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty ja antaa tarkemmat ohjeet kauppahinnan suorittamisesta.

Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa, kenen lukuun huuto tehtiin.
Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa ja käsirahan välittömästi tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.


Muut tiedot:
Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottovirasto varaa mahdollisuuden tarvittaessa jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Annukka Muukkonen
Kihlakunnanvouti
Varsinais-Suomen ulosottovirasto


LISÄÄ KUVIA JA TIETOA löytyy osoitteesta:
https://huutokaupat.com/2152334/ulosmitattu-kahdesta-kiinteistosta-muodostuva-asuinkiinteisto

 
Julkaistu 11.9.2020  Päivitetty 14.9.2020