Myydään ulosmitattu kerrostalo yksiö 38,5 m2 Rymättylässä

Nettihuutokauppa osoitteessa:
https://huutokaupat.com/fi/v/776678

Huutokauppa-aika:
6.3.2018 – 27.3.2018 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä omaisuus:
Myydään ulosmitattu kerrostalo yksiö 38,5 m2 Rymättylässä

Tiedustelut:
Piilinen Miia
kihlakunnanulosottomies
puh./tel. 029 562 6478
miia.piilinen@oikeus.fi

Myntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 27.3.2018 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on heti suoritettava käsirahana 10.000,00 euroa

Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16.
Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Ostaja saa tarvittaessa loppukauppahinnalle maksuaikaa 24.4.2018 asti.

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

Huoneistoon kohdistuu isännöitsijän ilmoituksen mukaan maksamatonta vastike- yms. velkaa yhtiölle yhteensä 10.314,40 euroa per 21.2.2018. Mahdollista on, että vastikerästejä erääntyy vielä myyntipäätöksen jälkeen ennen huoneiston haltuun saamista. Asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n mukaan uuden omistajan vastuun enimmäismäärä edellä mainituista rästeistä on yhtä suuri kuin yhtiövastikkeen yhteenlaskettu määrä siltä kuukaudelta, jona omistusoikeus siirtyi, ja sitä välittömästi edeltävältä viideltä kuukaudelta.

Koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa maksuajalta. Suomen Pankin vahvistama viitekorko ajalle 1.1. - 30.6.2018 on 0,0 %.

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com internetsivustolla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Kauppahinnan ja varainsiirtoveron maksettua ostaja saa todistuksen saannosta, jolla hän voi osoittaa omistusoikeutensa osakkeisiin.

Varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta.

Yleiset huutokauppaehdot liitteenä.

Tommi Talvitie
kihlakunnanvouti
Varsinais-Suomen ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 235 Kt)
»
(pdf, 1.0 Mt)
»
(pdf, 84 Kt)
»
(pdf, 191 Kt)
»
(pdf, 127 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 28.2.2018  Päivitetty 6.3.2018