Ford Mondeo Kt: 2007, Haapajärvi

Myydään

Myydään ulosmitattu Ford Mondeo 1.8 Diesel kt: 2007. Auto on Ruotsin kilvissä.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteessä.

Ostajan on syytä tutustua myyntikohteeseen, myyntiesitteeseen sekä liiteasiakirjoihin ennen tarjouksen tekemistä.

Tiedustelut:

kihlakunnanulosottomies Ari Lahtinen puhelin 029 562 8022, 050 540 2195

Näyttö:

Sopimuksen mukaan

Havaitut viat

Jäädytysnesteen vuoto moottorin takana olevassa putki liitoksessa. Lommoja oikean puolen takaovessa ja takaluukussa sekä ruostevaurio.

Muut tiedot

Käytöönotto 07.11.2007. Ajokilometrit 362700 km. Auto on Ruotsin kilvissä.

Myyntiehdot


Kohde myydään www.huutokaupat.com–sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 19.4.2020 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostajan on suoritettava kauppahinta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16 viikon kuluessa tarjouksen hyväksymisestä lukien. Ostajalle lähetetään maksutiedot myynnin päätyttyä.

Muut tiedot:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ari Lahtinen

kihlakunnanulosottomies

Liitetiedostot

»
(pdf, 216 Kt)
»
(pdf, 216 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 26.3.2020