Vapaa-ajan asunto / fritidshus

Myydään kiinteistö Lövudden 272-404-36-21 Kokkolan kaupungissa ja sillä sijaitseva vapaa-ajan asunto.

Kohde myydään huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 20.07.2017 kello 12:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Tarkemmat tiedot myytävästä kohteesta sekä myyntiehdoista ilmenetvät laaditusta myyntiesitteestä

Säljs fastighet Lövudden 272-404-36-21 i Karleby stad och på den belägen fritidshus.

Objektet säljs på www.huutokaupat.com -nätsida såsom nätauktion. Nätauktionen upphör 20.07.2017 kl. 12:00 eller tre minuter efter senast angiven godtaget anbud. Närmare uppgifter av försäljningsobjektet och försäljningsvillkor från försäljningsprospekt.

LINKKI MYYNTIKOHTEESEEN / LÄNK TILL FÖRSÄLJNINGSOBJEKT

Esittely / Förevisning: 05.07.2017 klo 12:00-13:00

Osoite / Adress: Trullevintie 157, 67300 KOKKOLA / Trullövägen 157, 67300 KARLEBY

Tiedustelut / Förfrågningar: Kihlakunnanulosottomies / Häradsutmätningsman Mikko Piironen, puh./tel. 029 56 26867, 050 300 1706

Muut tiedot / Övriga uppgifter:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja

Egendomen är utmätt och den säljs under hand genom utmättningsmannens försorg samt med beaktande av utsökningsbalkens allmänna aukionsvillkor.

Mikko Yliaho
kihlakunnanvouti, häradsfogde
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten

Liitetiedostot

»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 16 Kt)
»
(pdf, 1.6 Mt)
»
(pdf, 26 Kt)
»
(pdf, 318 Kt)
»
(pdf, 319 Kt)
»
(pdf, 66 Kt)
»
(pdf, 2.2 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 19.6.2017