Ulosmitattu rakentamaton omakotitalotontti Maalahdessa / Utmätt obebygd egnahemshustomt i Malax

Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu rakentamaton omakotitalotontti 475-401-5-180 kooltaan noin 0,2630 ha, Öjnan alueella, Maalahdessa.

Säljs på nätauktion en utmätt obebyggd egnahemshustomt om ca 0,2630 ha, fastighetsregisternummer 475-401-5-180 i Öjna, Malax.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella vapaalla huutokaupalla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman huutokaupassa tehdyn tarjouksen. Korkeimman hyväksytyn tarjouksen jälkeen, ostajan on maksettava koko kauppasumma heti Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottoviraston virkavaraintilille. Tarkemmat maksuohjeet annetaan ulosottovirastosta korkeimman hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Egendomen är utmätt och den säljs under hand genom utmätningsmannens försorg i enlighet med utsökningsbalken 5 kap. 76 § och i enlighet med utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor. Utmätningsmannen kan godkänna eller förkasta det högsta angivna anbudet i auktionen. Efter att det högsta anbudet godkänts ska köparen genast betala hela köpeskillingen till utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbottens tjänstemedelskonto. Närmare betalningsanvisning ges av utsökningsverket efter godkänt anbud.


Linkki kohteeseen: https://huutokaupat.com/1382904

Liitetiedostot

»
(pdf, 334 Kt)
»
(pdf, 334 Kt)
»
(pdf, 30 Kt)
»
(pdf, 826 Kt)
»
(pdf, 203 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.6.2019  Päivitetty 18.6.2019