Myydään ulosmitattu VON ARX levyleikkuri / SALO

Nettihuutokauppa osoitteessa
https://huutokaupat.com/1182015

Huutokauppa-aika
15.01.-29.01.2019 klo 14:00 tai kolme minuuttia hyväksytyn tarjouksen jälkeen

Esittely
Perjantaina 25.01.2019 klo 10:00 - 11:00 osoitteessa Purrintie 77, 24260 Salo.

Tiedustelut
kihlakunnanulosottomies Heidi Nuorikkala-Alho, puh. 029 56 25073, 050 541 6933

Levyleikkuri:
- Leikkausleveys 800 mm
- mekaaninen
- paineilmapoljin

Ostajan on syytä tutustua myyntikohteeseen ennen tarjouksen tekemistä.

Kone myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on.

Koneen kauppahinta on ilman arvonlisäveroa (ALV 0%).

Asiakohtaiset myyntiehdot
Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä huutokaupassa ajalla 15.01.2019 - 29.01.2019. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 29.01.2019 klo 14:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätetään erikseen.

Nettihuutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous. Ulosottomies ei saa kuitenkaan hyväksyä tarjousta, jos tarjous selvästi alittaa omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.

Maksuehdot
Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

Koko kauppahinta on maksettava välittömästi tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Erilliset maksutiedot annetaan.

Huutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä korkeimman tarjouksen tekijälle. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa, kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottovirasto varaa mahdollisuuden tarvittaessa jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa.

Ostaja saa huutokaupalla myytyyn omaisuuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrätä omaisuudesta, kun kauppahinta on maksettu. Ostaja saa ottaa omaisuuden haltuunsa, kun kauppahinta on maksettu. Ulosottomies säilyttää omaisuutta, kunnes ostaja saa ottaa sen haltuunsa. Jollei ostaja sen jälkeen nouda omaisuutta kohtuullisessa ajassa ja maksa säilytyskuluja, ulosottomies saa myydä omaisuuden ostajan lukuun. Ostajalla on oikeus tarkastaa omaisuuden kunto ennen haltuun ottamista.

Kauppahinnan maksun jälkeen ostajan tulee järjestää mahdollisimman pian koneen poiskuljetus. Asiasta tulee sopia kihlakunnanulosottomiehen kanssa. Ostaja vastaa kuljetuskustannuksista. Ostajan on myös syytä huolehtia koneen tarpeellisesta vakuuttamisesta kauppahinnan maksun jälkeen.

Muutoksenhaku
Ulosottomies tekee hyväksytyn tarjouksen jälkeen myyntipäätöksen, johon on mahdollista hakea muutosta valittamalla Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Lanz Niina
kihlakunnanvouti
Salon toimipaikka

Liitetiedostot

»
(pdf, 133 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 8.1.2019  Päivitetty 15.1.2019